Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Fruitkwekerij de Stokhorst, is het mogelijk dat de informatie die op 
Fruitkwekerij de Stokhorst wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Fruitkwekerij de Stokhorst.